Mobiili.fi on mobiilialaan erikoistunut julkaisu verkossa. Sivusto kertoo mobiilimaailman trendeistä ja ajankohtaisista asioista päivittäin. Julkaisu tarjoaa lukijoilleen tietoa laaja-alaisesti, niin laitteista, sovelluksista kuin palveluistakin. Lisäksi Mobiili.fi seuraa tiiviisti alan kehittymistä, muutoksia ja uusia tuulia. Sisällön ajankohtaisuus varmistetaan tarkan uutisseurannan ohella tiiviillä yhteistyöllä mobiilialan huippuasiantuntijoiden, laitevalmistajien ja palveluiden tuottajien kanssa. Lukijoita aktivoidaan järjestämällä esimerkiksi kilpailuja ja lukijakyselyitä sosiaalisessa mediassa. Sivusto tavoittaa 60 000-100 000 eri kävijää viikossa.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.mobiili.fi