Hinnasto ja ehdot

Hinnasto 2017-

Hinnastomme on voimassa toistaiseksi. Varaamme oikeuden muutoksiin.

Mediakohtainen, keskihintaBrutto
Mediakohtainen, ParaatiCPM 30 €
Mediakohtainen, PerusmuodotCPM 10 €
Mediakohtainen, MobiilikohdennettuCPM 14 €
Mediakohtainen, Rich Media, MobiiliCPM 16 €
Mediakohtainen, Rich Media, DesktopCPM 30 €
Julkaisijakohtaiset hinnat saattavat vaihdella mediakohtaisesti. Pyydä tarkka tarjous mediamyynnistämme!
Kohderyhmäpaketti
Kohderyhmäpaketti, ParaatiCPM 25 €
Kohderyhmäpaketti, PerusmuodotCMP 10 €
Kohderyhmäpaketti, MobiilikohdennettuCPM 12 €
Kohderyhmäpaketti, Rich Media, MobiiliCPM 14 €
Kohderyhmäpaketti, Rich Media, DesktopCPM 30 €
Verkostotuotteet
Verkostopaketti RON Desktop Rich MediaCPM 20 €
Verkostopaketti RON ParaatiCPM 15 €
Verkostopaketti RON Mobiili, Rich MediaCPM 12 €
Verkostopaketti RON MobiilikohdennettuCPM 10 €
Verkostopaketti RON PerusmuodotCPM 6 €
Kohdennukset – Kohdennuksia, esim. alueellinen, demografinen tai retargeting, käytettäessä bruttohintaan lisätään kohdennuslisä:
Yksi kohdennusCPM 2 €
Kaksi tai useampi kohdennusCPM 4 €
Retargeting Set Up, tekninen kulu500 €

Perusmuodot sisältää seuraavat koot, joista asiakas voi itse valita haluamansa koot, vähintään neljä (4) eri formaattia samalla kampanjalla:

 • 980×120 px
 • 468×400 px
 • 300×250 px
 • 160×600 px
 • 300×150 px
 • 300×300 px

Jos halutaan kohdentaa pelkästään mobiiliin, niin silloin käytetään erillistä sille määriteltyä hintaa. Mobiilikoot ovat 300×150 pix ja 300×300 pix.

Myynti- ja toimitusehdot

Fonectan Display CPM -mainonnalla tarkoitetaan:

 •  Mediakohtainen -, Kohderyhmäpaketti- ja Verkostopaketti -tuotteita
 • Näyttöpohjaista (CPM*) mainontaa, jota käytetään useimmiten kun mainonta halutaan kohdentaa tiettyyn/tiettyihin erikseen määriteltyihin medioihin tai median ala-osioihin.
 • Media-alustana voi olla niin Desktop (tietokone), mobiili (älypuhelimet) tai vain toinen näistä.
 • Näyttöpohjaista mainontaa voidaan käyttää myös kun eri medioiden samanlaiset/-tyyliset sisällöt on paketoitu yhteen.
 • Näyttöpohjaista mainontaa käytetään yleisemmin:
  • Tuotelanseerauksissa
  • Brändin rakentamisen kampanjoissa
  • Mielikuvamainonnassa jne.

*CPM = Cost Per Mille/hinta tuhatta (1000) mainosnäyttöä kohtaa.

Fonecta Display sisältää seuraavat palvelut:

 • Kampanjan luonti mainonnan jakelujärjestelmään
 • Mainosnäyttöjen jakelu Fonectan mediaverkostossa
  • Mainosnäyttöjen kohdistaminen seuraavien erikseen sovittujen rajausten mukaisesti sekä erillistä CPM-hintaan lisättävää korvausta vastaan.
   • Ikäluokka
   • OKL luokka
   • Sukupuoli
   • Maantieteellinen sijainti
   • Kiinnostuksen kohde
   • Operaattoritieto
   • Lapsien määrä taloudessa
   • Aikuisten määrä taloudessa
   • Asunnon tyyppi
   • Diginatiivius
   • Asuntoa vaihtavat
   • Autoa vaihtavat
   • Perheen lisäystä saavat
 • Mainosnäyttöjen määrän (impressions) ja mainosklikkausten (clicks) raportointi
  • Periodeittain, mikäli kampanja on pidempi kuin yksi (1) kuukausi
  • Kampanjan jälkeen
  • Reaaliaikaisesti (RTR). Reaaliaikainen raportointi on CPM-kampanjaan erikseen liitettävä ja erillistä korvausta vastaan toteutettava lisäelementti (Kts. RTR-palvelukortti tai tai tämän sivun RTR-osio)

Kampanjalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka varataan kerralla, ja jolla mainostetaan samaa tuotetta tai palvelua.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Mainospaikkoja tilattaessa asiakkaan on ilmoitettava mainostettava tuote tai palvelu. Mainostilaa ostanut asiakas ei ole oikeutettu myymään sitä edelleen kolmannelle osapuolelle. Mainostilaa myydään kaikille mainostajille, mainos- ja mediatoimistoille sekä muille yhteisöille erikseen nimettyjen asiakkaiden lukuun, jotka sitoutuvat noudattamaan internet-mainonnan periaatteita ja lainsäädäntöä sekä Fonecta Oy:n myyntiehtoja.

Kampanjan varannut on vastuussa aineistojen toimittamisesta. Aineistot toimitetaan viittä (5) työpäivää ennen kampanjan alkua, muuten emme voi taata kampanjan alkavan sovittuna aikana. Ko. syystä lyhentynyt kampanja-aika ei oikeuta hyvitykseen. Fonecta Oy:llä ei ole velvollisuutta erikseen muistuttaa aineistojen toimittamisesta. Aineistot toimitetaan kunkin median mediakorteissa mainituissa formaateissa.

Mediakortit löytyvät osoitteesta: https://display.fonecta.fi/mediat

Fonectan vastuut ja velvollisuudet

Fonecta pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainoksen siirtämiseen tai tehtyjen mainostilavarausten peruuttamiseen, mikäli erityiset syyt sitä vaativat. Tästä ilmoitetaan välittömästi asianosaisille ja samassa yhteydessä Fonecta Oy pyrkii antamaan tilalle uuden entistä vastaavan mainospaikan.

Fonectan vastuu vahinkotapauksissa rajoittuu kampanjatilausten ja sopimusten nettoarvoon. Fonecta Oy ei vastaa asiakkaille mahdollisesti aiheutuvasta epäsuorista vahingoista, kuten elinkeinon harjoittamisen häiriintymisestä, eikä kolmannelle osapuolelle koituvasta vahingosta.

Fonecta ei ole velvollinen antamaan asiakkailleen tietoja mahdollisten kilpailevien yritysten samanaikaista mainoskampanjoista eikä hyvittämään kampanjoita, joiden aikana samassa mediassa esiintyy tai on esiintynyt kilpailevaa mainontaa.

Kampanjan vahvistaminen Kampanja vahvistetaan kokonaisuudessaan kirjallisesti tai määräimellä tarjouksessa mainittuun viimeiseen voimassaolopäivään mennessä, muussa tapauksessa varaus peruuntuu.

24 tunnin sääntö

Fonecta noudattaa ns. 24 tunnin sääntöä. Tällä tarkoitetaan sitä, että mikäli tarjouksessa asiakkaan varaamiin mainospaikkoihin kohdistuu myös kilpailevia tarjouksia, ja jotka mahdollisesti vahvistuvat ennen asiakkaan omaa vahvistusta on ensimmäisenä tarjouksen saaneella ja varauksen tehneellä asiakkaalla 24 tuntia aikaa vahvistaa kampanjansa. Mikäli vahvistusta ei tule, niin mediatila vahvistetaan toiselle asiakkaalle ja sen ensin varanneen tarjous raukeaa. Fonecta on velvollinen ilmiottamaan ensin varanneelle asiakkaalle välittömästi tilanteesta kun se käy ilmi.

Mikäli ilmoitus tulee perjantaina tai arkipyhän alla, on asiakkaalla aikaa vahvistaa kampanjansa seuraavaan arkipäivään mennessä.

Reklamaatiot

Mainoskampanjaa koskevat huomautukset tulee tehdä viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluttua kampanjan päättymisestä kirjallisena.

Hinnoittelu ja laskutus Laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan. Maksuehdot ovat 14 päivää netto. Myöhästyneistä suorituksista peritään viivästyskorkoa 10 %. Laskua koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä.

Fonecta Oy pidättää itsellään oikeuden medioiden hinnanmuutoksiin. Hinnanmuutokset koskevat myös jo tehtyjä mediatilavarauksia.

Vahvistetun kampanjan peruuntuminen Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varauksessa oleva kampanja ilman kustannuksia, mikäli kampanjaa ei ole vahvistettu. Fonecta Oy:llä on oikeus periä asiakkailtaan peruutusmaksu, kun kyseessä on jo vahvistettu kampanja. Peruutusmaksun suuruus määräytyy seuraavasti: alle 10 työpäivää ennen mainonnan aloituspäivää peruutusmaksu on 50 % koko mainoskampanjan nettohinnasta (+alv 24 %) ja alle 5 työpäivää ennen mainonnan aloituspäivää peruutusmaksu on 100 % koko mainoskampanjan nettohinnasta (+alv 24 %)

Kampanjan keskeyttäminen

Fonecta keskeyttää kampanjan mikäli mainostettava tuote tai palvelu osoittautuu hyvän maun tai lain vastaiseksi. Kampanja voidaan keskeyttää asiakkaan pyynnöstä myös ns. force majeure tilanteissa.

Yksityisyydensuoja

Henkilörekisteriä ei pidetä. Evästerekisteriä ylläpidetään Google Doupleclick for Publishers (GDC) platformissa ja mahdollisesti myös muissa Fonectan omissa data management platformeissa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Evästerekisteriä (Google ID) käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Rakentaaksemme tietokantaa käyttäjien kiinnostuksen kohteista ja sivustojen käyttötottumuksista
 • Markkinointia ja mainonnan kohdentamista varten
 • Tutkimukseen ja kehitykseen
 • Toteuttaaksemme tapahtumaan tai kauppaan perustuvia mainoskampanjoita

IP-osoitetta voidaan käyttää seuraavasti:

 • Maantieteelliseen kohdentamiseen käyttäjälle
 • Kohdentamiseen IP-osoitteen julkisten tietojen perusteella

Käyttöjärjestelmän ja selaimen tietoja voidaan käyttää seuraavasti:

 • Mainonnan kohdentaminen selaimen perusteella
 • Mainonnan kohdentaminen käyttöjärjestelmän perusteella (esim. mobiilimainonta)

Evästeitä voidaan käyttää seuraavasti:

 • Näyttöraja (käyttäjä- ja mainoskohtaisesti)
 • Uudelleenkohdentamiseen (re-targeting) perustuen nähtyihin ja klikattuihin mainoksiin sekä käynteihin mainostajien verkkosivuilla
 • Mainonnan kohdentamiseen kiinnostusalueiden mukaan perustuen aiemmin kerättyihin tietoihin nähdyistä ja klikatuista mainoksista
Rekisteröitävät tiedot

Keräämme GDC-palvelimelle ainoastaan tietoja kokonaistasolla (ei yksilöivää tietoa) raportoidaksemme kampanjoiden tulokset asiakkaille. Tietoja kuitenkin käytetään mainoksen latautumishetkellä käyttäjälle sopivimman mainoksen valitsemiseksi. Valinta perustuu mainostajien ja medioiden preferensseihin sekä mainostajien kampanjatavoitteisiin.

Mainosten latautuessa mainospalvelimelta järjestelmä vastaanottaa käyttäjän selaimelta seuraavat tiedot:

 • Web-navigoinnin tiedot
 • Tietokoneen ja mobiililaitteen käyttöjärjestelmän ja selaimen tiedot (mm. IP-osoite)
 • Tietoa aikaisemmista kohtaamisista käyttämämme mainospalvelimen kanssa käyttäjän koneelle tallennettujen evästeiden kautta

Selaintietoihin (Google ID) yhdistetään Fonectan palvelun käyttäjään (Fonecta ID) liittyviä luokittelevia ennustetietoja kuten ikä, sukupuoli, OKL-luokka, ajoneuvoluokka (myöhemmin myös muita) silloin kun mainosnäyttö tapahtuu Fonectan verkostossa ja selain on joskus kirjautunut Fonectan palvelun käyttäjäksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
 • Selaimen tiedot
 • Päätelaitteen tiedot
 • Rekisteröineen organisaation IP- tai Domain-tieto (ei päätelaitteen IP)
 • Mainosnäyttöjen tiedot, kuten missä sivulla mainosnäyttö on tapahtunut
 • Käyttäjän mainosclickit
 • Fonecta ID rekisteröinnin yhteydessä annetut tiedot ja siihen liitetyt luokittelut, jotka perustuvat VRK- ja Trafikantojen perusteella määriteltyihin estimaatteihin
Henkilötietojen luovuttaminen

Evästetieto ei sisällä henkilötietoja.

Rekisteröitäviä tietoja ei luovuteta asiakkaalle tai kolmansille osapuolille sellaisenaan.

Asiakkaille raportoidaan statistiikkaa kampanjoiden toteutumisesta, kuten näyttö- ja klikkausmäärät eri medioissa.

Fonecta analysoi rekisteröitäviä tietoja omassa tietokannassaan ja muodostaa niistä anonyymejä verkkokäyttäjäprofiileja, joille lasketaan esim. mainosalttius eri medioissa. Näitä profiileja käytetään mainonnan kohdistamisessa.

Rekisterin suojaus

Google vastaa GDC-platformin suojauksesta.

Fonectan muodostama verkkokäyttäjäprofiili lasketaan Fonectan Tijo-ympäristössä (Amazon cloud services) ja tallennetaan Fonectan markkinoinnin tietokantaan (Ixonos). Näiden tietoturvasta vastaavat alihankkijat.

Seuraamme lainsäädäntöä ja parhaita käytäntöjä tietosuojaan liittyen ja pyrimme toiminnassamme eettisyyteen ja yksityisyyden suojan huomioon ottamiseen.

Olemme sitoutuneet noudattamaan OBA-käytännesääntöä koskien selainkäyttäytymiseen perustuvaa verkkomainonnan kohdennusta. Lisätietoja osoitteesta: http://www.iab.fi/verkkomainonnan-abc/oba-mainonta.html.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

* Pakollinen kenttä

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.