Digimarkkinoinnin alkeet

Digitalisaatio mullistaa yhteiskuntamme, mikä näkyy jo uudessa hallitusohjelmassakin. Kasvava mielenkiinto on aiheellista, sillä yhteiskunnan lisäksi se vaikuttaa myös arjen tasolla muun muassa mainontaan ja markkinointiin, erilaiset mediat huomioiden. Kysymyksenä monien huulilla onkin, kuinka arvottaa digitaalisen median eri ulottuvuuksia ja laittaa ne perspektiiviin muiden mediaryhmien kanssa?

Perinteinen printtimainos nähdään, kuullaan ja koetaan. Sanomalehdessä tai aikakauslehdessä oleva ilmoitus, tv-mainos, elokuvamainos, radiomainos ja ulkomainos tuottaa muistijäljen, kasvattavat tunnettuutta ja muokkaa mielikuvaa eri tavoin riippuen mainostetusta tuotteesta tai palvelusta. Digitaalisen mainoksen voi myös vain nähdä, jolloin sen mainonnallinen voima on samankaltainen kuin perinteisessä analogisessa tavassa mainostaa. Merkittävänä erona kuitenkin on, että digitaalisuus tuo mukanaan paljon muutakin: asiakas voi mainosta klikkaamalla siirtyä suoraan mielikuvasta ostopäätökseen.

Itse nimitän digitaalisia mainoksia display-mainonnaksi. Toisinaan törmää myös banneri-sanan käyttöön, mutta näyttöjen monipuolistuessa, eri kokovaihtoehtojen lisääntyessä ja älykkään datan käytön yleistyessä display kuvaa aina vain paremmin vallitsevaa todellisuutta.

Digimarkkinoinnin maalina on mainoksen klikkaaminen. Klikattuaan ihminen astuu virtuaalisesta ovesta sisään ja tutustuu tarkemmin mainonnan aiheeseen. Tapahtumaa voi verrata nettiä edeltävien aikojen yhteydenottoon puhelimitse tai vierailuun kivijalkakaupassa, missä voi tarkemmin tutustua tarjontaan.

Digimarkkinointi mahdollistaa potentiaaliselle asiakkaalle nopean ja helpon tavan tutustua mainonnan lupaamiin tuotteisiin tai palveluihin. Kiinnostunut asiakas vilkaisee tuote- tai kampanjasivua eli landing pagea. Landing pagen voi rinnastaa esimerkiksi ruokakauppojen konsulenteiksi, jotka reaalimaailman puolella madaltavat ostokynnystä esimerkiksi jakamalla maistiaisia. Jos maistiainen on pettymys, ei tuote löydä tietään myöskään ostoskoriin. Samalla tavalla landing pagen tulee tarjota asiakasta kiinnostavaa sisältöä.

Mikäli potentiaalisen asiakkaan mielenkiinto kasvaa landing pagella, voi virtuaalinen polku johtaa suoraan ostotapahtumaan. Se on perinteistä ostotapaa suoraviivaisempi ja helpompi tapa tehdä hankinta. Edellytyksenä on, että koko verkkoympäristö, landing page tai verkkokauppa ovat sujuvia käyttää ja herättävät luottamusta. Itse kukin turhautuu helposti hankalaan käyttöliittymään ja epäilyttävä teknologia herättää epäluuloja. Itse en ainakaan anna luottokorttini tietoja taholle, johon en luota! Antaisitko sinä?

Lisäarvo sosiaalisuudesta ja kohdentamisesta

Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden valtavalle lisäarvolle. Kun verkkokampanja kiinnostaa ja osallistaa, kuluttajat ovat valmiita jakamaan joko kampanjan tai sen osan sosiaalisen median verkostoilleen. Tämä on mitä arvokkainta suosittelumarkkinointia!

Ihmiset ovat aina pyytäneet suosituksia omien ostopäätöstensä tueksi. Ennen ihmiset jakoivat kokemuksiaan ja suosituksiaan kahvikupin äärellä tai soittivat sukulaisilleen. Digiaika korostaa entisestään suositusten merkitystä, sillä suositus saadaan jaettua jopa tuhansille oman kontaktiverkoston jäsenille, joilla on mahdollisuus jakaa kampanjasisältöjä edelleen eteenpäin. Tästä syntyy niin kutsuttu viraaliefekti ja ansaittua mediaa ostetun median tueksi ja jatkeeksi. Toki ihmiset kertovat suosituksiaan edelleenkin torikahviloissa, mutta digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan suosittelun vaikuttavuus on kuitenkin ihan eri luokkaa.

Display-mainonta voidaan kohdentaa suunnitellusti siten, että kohdentamista voidaan valita mediaympäristöltään mainonnan aiheeseen sopivia verkkosivustoja, joilla asiasta kiinnostuneet ihmiset liikkuvat. Tämähän on perinteinen tapa valita medioita muissakin mediaryhmissä.

Nykytekniikka mahdollistaa kuitenkin sen, että verkkomainonta kohdennetaan erilaisten rajaavien kriteereiden pohjalta potentiaalisimmille asiakkaille. Näin oikea viesti tavoittaa oikeat ihmiset juuri oikeaan aikaan. Kohdennuskriteereiksi voidaan esimerkiksi valita mediavalinnat, alueellinen tai aikaperusteinen kohdentaminen ja kohderyhmän segmentoiminen elämäntilanteen tai kiinnostuksenkohteiden mukaan. Tämän seurauksena hukkakontaktien määrä laskee ja kampanjan tehokkuus puolestaan nousee. Kuluttaja puolestaan nauttii, kun saa itselleen relevanttia mainossisältöä. Verrattuna muihin mediaryhmiin digitaalinen mainonnan kohdentaminen on huomattavasti monipuolisempaa ja reaaliaikaisempaa.

Asiakkaat brändilähettiläinä

Display-mainonnan, monien eri aihepiirien ja kohderyhmien nettisivujen erikoisominaisuuksien sekä sosiaalisen median tuottaman ansaitun median yhteispelillä saamme potentiaalisissa asiakkaissa aikaan monella eri tasolla kiinnostusta ja osallistumista brändisi tuottamaan sisältöön. Se tekee brändistäsi tutumman ja madaltaa ostokynnystä. Parhaimmillaan se osallistaa ihmiset tuotteesi brändilähettilääksi!

Kysy meiltä, miten rakennamme yhteistyössä kanssasi monipuolisen ja osallistavan verkkokampanjan sinun brändillesi! Ratkaisuja ja vaihtoehtoja on lukemattomia, mutta ei huolta, me tiedämme ja tunnemme parhaat keinot ja kanavat.