Aineisto-ohjeet

Mainosmateriaalien toimitus

Aineiston toimitusosoite: adops (at) fonecta.com
Mainosmateriaalien toimitus viimeistään 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua. Fonecta suosittelee, että kampanjassa olisi mainoksista eri viesteillä tai graafisella ilmeellä erilaisia versioita.
Asiakas voi ilman lisämaksua ajaa yhdessä kampanjassa 18 eri mainosta kerrallaan. Ylimenevältä määrältä Fonecta veloittaa testaus -ja trafikointimaksua 25 € / materiaali.

Aineiston toimituksen yhteydessä tulee ilmoittaa aina seuraavat tiedot:
– Kampanjan www-osoite/osoitteet
– Materiaalin toimittajan yhteystiedot
– Muut kampanjaan liittyvät tärkeät ja oleelliset tiedot, kuten esim alkamis- ja päättymispäivät

Jos mainosmateriaali toimitetaan myöhässä, veloitetaan kampanjasta koko hinta vaikka se myöhästymisen johdosta jäisikin tavoitteestaan vajaaksi.
Mainosmuodot

Mainosverkossamme on käytössä seuraavat mainosmuodot:
– Suurtaulu 140×350
– Pidennetty suurtaulu 160×600
– Boksi 300×250
– Jättiboksi 468×400
– Jättibanner 728×90
– Panoraama 980×120
– Paraati 980×400
– Mobiilipanoraama 300×150
– Mobiiliparaati 300×300

Mainosten maksimi kilotavuraja on 40Kt.
980×400 paraatin max kilotavuraja on 80Kt.

Sallitut tiedostomuodot: GIF, JPG, SWF, Kolmannen osapuolen tagi.
Huom! Mobiilimainoksissa ei Flashiä hyväksytä.

Erikoistoteutukset, kuten esim. tapetti ohjeistetaan aina erikseen.

Flash-mainosten teossa huomioitavia asioita
– Flash-mainoksille (swf) tulee toimittaa AINA myös GIF/JPG -backup, jotta voimme kattaa myös ne käyttäjät, joilla ei ole Flashia selaimessa.
– Flash-mainosta ei voida käyttää, jos se on julkaistu uudemmalle versiolle kuin 10.1.
– Flash-mainosten framerate saa olla maksimissaan 18 fps (framea sekunnissa).
– Flash-mainoksissa linkitysosoitetta ei saa laittaa suoraan Flash-tiedostoon, koska mainosklikkausten määrää ei saada laskettua.
– Linkkiosoite korvataan Flash-tiedostossa sanalla “clickTAG”.

Mainosta klikatessa kampanjasivun tulee aina avautua uuteen selainikkunaan (_blank). Huomio, että isot ja pienet kirjaimet tulee olla juuri kuten seuraavassa olevassa ohjeessa on neuvottu.

Komento kirjoitetaan muodossa:

Actionscript 1.0
on (release) { getURL(_root.clickTAG,”_blank”); }

Actionscript 2.0
Mikäli flash-mainos tehdään Actionscript 2.0-kielellä, voidaan kaikki komennot laittaa omalle layerilleen ja kohdistaa ne haluttuun symboliin käyttäen symbolin nimeä. Symboli voi olla esim. mainoksen ylimmässä layerissa oleva koko alueen peittävä läpinäkyvä “button” tai “movieclip”, jolle on annettu instanssinimi. Symboli tarkoittaa halutun symbolin instanssinimeä. Komento kirjoitetaan seuraavasti:
symboli.onRelease = function () { getURL (_root.clickTAG, “_blank”); }

Kolmannen osapuolen tagit (3rd party tags)

Fonecta hyväksyy yleisimpien mainonnanhallintajärjestelmien tagit esim. DoubleClick, Adform ja Mediamind. HUOM! OpenX -järjestelmän tageja tai sisällön latausta OpenX- järjestelmän kautta Fonecta ei tietoturvasyistä ota vastaan. Aineistovaatimuksia ei saa kiertää kolmannen osapuolen tagin kautta latautuvassa materiaalissa. Fonecta pidättää oikeuden muuttaa ohjeistusta sekä mainoskokoja.

Äänen ja videon käyttäminen bannereissa

Klikkipohjainen (CPC) kampanja:
Äänen ja videon käyttäminen mainoksissa ei ole sallittua.

Näyttöpohjainen (CPM) kampanja:
Äänen ja videon käyttäminen mainoksissa on sallittua, kunhan seuraavat ohjeet on huomioitu:
– Videomainoksissa tulee olla erillinen painike, jota painamalla video ja äänet lähtevät käyntiin. Mouse-over mainoksia ei sallita.
– Video suositellaan striimattavaksi banneriin ulkoiselta palvelimelta jolloin on helpompaa pysyä sallituissa kilotavurajoissa.
– Mainoksessa on oltava painike josta äänet saa halutessaan päälle tai pois päältä, sekä videomainoksissa tulee olla play, pause/stop painikkeet.
– Äänen ja videon tulee pysähtyä kun käyttäjä siirtyy eteenpäin uudelle sivulle, myös mainosta klikatessa.

Kampanjan peruutukset

Jos kampanja perutaan neljä viikkoa ennen kampanjan alkua, ei siitä veloiteta mitään.
Jos kampanja perutaan 2-4 viikkoa ennen kampanjan alkua, veloitetaan kampanjan nettohinnasta puolet (50%).
Kampanjat jotka perutaan alle kaksi viikkoa ennen kampanjan alkua, veloitetaan koko nettohinta (100%).
Online / Display material delivery:

Please send materials to: adops (at) fonecta.com at least 3 working days prior to Campaign start.
Advertiser can use max 3 sets of banners without any extra cost. Materials exceeding 3 banner sets are subject to 25 € cost / material.
Alongside materials following information is required:
– Campaign URL or URLs
– Contact info for Ad/Digital Agency responsible over Campaign materials
– Any additional important information relating to Campaign

Material sizes and Kb limits

For Network Campaign we need at least 4 of following banner sizes:
– 140×350 billboard
– 160×600 skyscraper
– 300×250 rectangle
– 468×400 large rectangle
– 728×90 leaderboard
– 980×120 panorama
– 980×400 parade banner
– 300×150 mobile panorama
– 300×300 mobile parade

Max weight for each of these sizes is 40 Kb
980×400 parade banner max weight is 80 Kb

Approved file formats: GIF, JPG, SWF, Third Party tag.
Note that Flash banners are not supported in mobile campaigns.

Special ads, e.g. wallpapers, always have custom instructions.

General Guidelines in using Flash

– with Flash banner (swf) a GIF or JPG backup is mandatory
– Flash material should be Flash 8 compatible
– no ActionScript 3 for Network Campaigns
– Flash banner framerate max 18 fps (frames per sec)
– landing page URL must not be hardcoded into the material. In order for the ad management system to be able to count clicks on ads, the URL must be replaced by the variable “clickTAG”.

Any clicks from the banner will be directed to a new browser window or tab. This is done by adding the specification “_blank” to the actionscript click command. Please use the following commands exactly as they have been given, paying attention to case-sensitive expressions (capital letters).

Actionscript 1.0
on (release) { getURL(_root.clickTAG,”_blank”); }

Actionscript 2.0
Actionscript 2.0 enables all commands to be inserted into their own layer on the main timeline. The commands will be targeted to a certain element using the elements’ instance name. The instance name must be defined for each element. Generally a flash banner requires at least one clickable button or movieclip, which will be given a unique instance name and made transparent. The click command format is:
symbolname.onRelease = function () { getURL (_root.clickTAG, ”_blank”); }

Third party tags

Fonecta accepts 3rd party tags from generally known ad serving systems, e.g. DoubleClick, Adform and Mediamind.
Please note! Fonecta does not accept tags or additional external content load originated from OpenX due to security issues.
Material specifications must be followed also when material is provided and loaded via 3rd party tags.

Using sound and video in banner ads

Click based campaigns (CPC):
Regular banner ads may not contain sound or video elements

Impression based campaigns (CPM):
Sound and video are allowed, with following restrictions:
– Video ads must be user-initiated, which means that sound or video cannot start automatically. Mouse-over ads are not allowed.
– It is recommended to host the video file on an external server, which also makes it easier to keep the actual file sizes inside limitations.
– Video ads must include standard video player buttons to control the playback and sound.
– Both video and sound must stop when a user navigates away from the page, or when the banner is clicked.

Cancellation

Cancellation free of charge when done at least four (4) weeks prior to Campaign start.
If the Campaign is cancelled 2–4 weeks before the intended start date, fifty (50) per cent of the net price of the campaign will be charged.
For Campaigns cancelled later than two (2) weeks before the intended start date, one hundred (100) per cent of the net price will be charged. The charge will be determined based on the Net price of the campaign.

 

Ota yhteyttä

* Pakollinen kenttä

 

Täyttämällä lomakkeen hyväksyt, että Fonecta-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat olla sinuun yhteydessä.